2020

Årsrapport

Neste

Eier og styreleder

«Ingen visste helt hva som egentlig traff oss i mars i fjor, vi var like uforberedte som alle andre, bortsett fra at vi var ganske sikre på at vi hadde de rette folkene på plass allerede.»

Klikk for å se årets film, hvor Johan H. Andresen deler sine tanker om året 2020.

Et annerledes år

Johan H. Andresen, Eier og styreleder

41,2 mrd.nok

Ferds samlede verdijusterte egenkapital

  • Verdijustert egenkapital
  • Avkastning på verdijustert EK i %
  • Likviditet

Innestående konsernkontoordning, pengemarkedsfond, børsnoterte aksjer og likvide hedgefond

Konsernsjefen har ordet

«Aldri har rollen som aktiv og langsiktig eier føltes mer meningsfylt enn i 2020.»

Les mer

Morten Borge, Konsernsjef

Oppsummering av Ferds 2020 resultat

Ferd hadde ved årsskiftet en foreløpig beregnet verdijustert egenkapital på 41,1 milliarder kroner (35,0 milliarder kroner per 31.12.2019). For Ferd samlet ble avkastningen på den verdijusterte egenkapitalen 17,8 prosent. Et meget bra resultat for Ferd i et spesielt år som ble preget av korona-pandemien.

Les mer