Impact Investing

Hovedpunkter

Klimavennlige investeringer har fått mye positiv oppmerksomhet i 2020

Stadig flere fond opptatt av å rapportere på porteføljens impact

Gjennomført seks investeringer til Impact-porteføljen

Ny ansatt på plass og Impact-teamet teller to personer fra januar 2021

1/4

Marked

Klimarelaterte investeringer har fått mye oppmerksomhet og medvind i 2020. På den politiske arena er klimakampen satt i fokus. EUs Green Deal skal bidra til å gjøre EU klimanøytralt innen 2050. Et av virkemidlene for å nå dette målet er EU-taksonomien, som skal sørge for at mer kapital allokeres til bærekraftige prosjekter og aktiviteter. Tilsvarende har Kina lansert en målsetning om å bli karbonnøytrale innen 2060, og Joe Biden har lagt frem en plan om å oppnå det samme i USA innen 2050.

Tydelige politiske rammeverk bidrar til sterk vekst i de «grønne» industriene, som for eksempel fornybar energi, energilagring og elektriske kjøretøy. Kapitalmarkedet etterspør i stadig økende grad miljøvennlige selskaper og prosjekter, og 2020 ble et rekordår for grønne selskaper på børsen.

Vi ser også høy aktivitet blant miljøvennlige selskaper i tidlig fase. Selskapene er blitt mer opptatt av å kommunisere sin positive impact, blant annet ved å vise til hvilke av FNs bærekraftsmål de adresserer. Dette gjelder også forvaltere av såkorn- og venturefond.

Mens kun et fåtall av fondsforvalterne vi møtte for et drøyt år siden rapporterte på porteføljens impact, ser vi at dette nå begynner å bli vanlig.

De fleste forvaltere og investorer er enige om at positiv impact er med på å styrke finansiell avkastning.

Ferd Impact Investing har i 2020 fokusert på å etablere en god plattform for investeringsmandatet. Vi har investert i fire ulike og komplementære fonds-strukturer, som investerer innen både fornybar energi, proptech og akvakultur. Vi har etablert et godt samarbeid med forvalterteamene og vil vurdere co-investeringer i tiden fremover. Vi har også gjort to investeringer relatert til vind-energi, en sektor der Ferd som helhet har betydelige posisjoner og ambisjoner for fremtiden.

Porteføljeselskaper

  • Antler måtte digitalisere virksomheten sin i 2020 på grunn av covid-19, og dette fungerte som en liten fartsdump i selskapets hurtige vekst. De video-baserte gründer-programmene har imidlertid fungert bra, og 126 nye selskaper er stiftet i Antler-regi i 2020, på tvers av åtte lokasjoner i fem verdensdeler. Flere nye lokasjoner er klare til å starte i 2021. Antlers brede portefølje teller over 250 selskaper ved utgangen av 2020 og har hittil levert en god avkastning. I tillegg til de løpende regionale fondene har Antler også lansert et stort globalt fond som kan gjøre oppfølgingsinvesteringer i de beste selskapene i Antlers brede portefølje. Samtlige av Antlers selskaper adresserer minst ett bærekraftsmål og Antler sin portefølje har potensiale til å levere en betydelig positiv impact ved videre vekst i selskapene. Her er en video som beskriver Antler sin impact.
  • The Ecosystem Integrity Fund IV (EIF IV) i San Francisco har gjennomført en vellykket kapitalinnhenting og investert i fire porteføljeselskaper i 2020. Selskapene er Energicity (solenergibaserte mini-grids i Afrika), VeriCool (miljøvennlig emballasje), ThinkIQ (industri 4.0) og ZeroAvia (hydrogenbasert flymotor). Vi forventer et tilsvarende antall investeringer i 2021.
  • Momentum II er et Bergen-basert venturefond som investerer i bærekraftige, innovative og ambisiøse selskaper i tidlig fase. Fondet har et spesielt fokus på havnæringene. Momentum II hadde first close på fondet høsten 2020, med Farvatn, Investinor og Ferd som de største investorene. Fondet rakk å gjennomføre en investering i selskapet NoFence på tampen av 2020. NoFence utvikler norsk beiteteknologi og har lansert verdens første virtuelle gjerdesystem, noe som gir et mer effektivt og bærekraftig beitebruk. Momentum II er i investeringsmodus og vi forventer flere spennende investeringer i 2021.
  • Wind Catching Systems (WCS) utvikler et banebrytende flytende vindkraftverk designet for alle værforhold, med et potensiale til å produsere elektrisitet til en betydelig lavere LCOE (Levelized Cost of Energy) på et betydelig mindre sjøareal enn noen annen kjent teknologi i dag. Ferd Capitals porteføljeselskap, Aibel AS, er sammen med Institutt for Energiteknikk (IFE) hovedleverandør for teknologikvalifiseringen. Ferd har investert i WCS i partnerskap med North Energy ASA.
  • NeXtWind bygger en portefølje av eldre landbaserte vindparker i Tyskland, med ambisjon om å enten erstatte de gamle vindturbinene med nye og mer effektive turbiner (repowering), eller øke levetiden på de eksisterende turbinene (life extension). Dermed økes produksjonskapasiteten av fornybar energi mens LCOE reduseres. Teamet i NeXtWind har lang erfaring innen fornybar energi og finans, både som gründere og i ledende roller i europeiske kraftselskaper.
  • Arkwright X Investment Family (AXIF) forventes å gjøre sine første investeringer i 2021. AXIF investerer i B2B teknologiselskaper i såkornfasen med lønnsomme forretningsmodeller som kan levere positive bidrag til FNs bærekraftsmål. AXIF er agnostiske til bransje/sektor, men har et godt øye til proptech, profesjonelle tjenester, energi, mobilitet, fintech og matproduksjon. Ferd har vært med på å etablere AXIF, og er første programinvestor sammen med Investinor.

Fremtidsutsikter

Ferd Impact investing vil fortsette å investere i fond, selskaper og andre partnerskapsstrukturer som både kan gi positiv impact og en solid finansiell avkastning. Vi vil også følge våre etablerte investeringer og bidra til at disse utvikler seg positivt. Teamet er doblet i antall og fra januar 2021 er vi to personer som jobber i Ferd Impact Investing.