Konsernsjefen har ordet

2020 har vært et annerledes og krevende år. Coronakrisen har rammet tilfeldig, og kontrastene er store. Noen bransjer og bedrifter har blitt hardt rammet, mens andre har sett økt aktivitet og etterspørsel. For noen selskaper har nye muligheter åpnet seg, mens for andre har nedstengninger og restriksjoner medført store tap. Mange mennesker har blitt permittert eller mistet jobben, samtidig som andre aldri har hatt mer å gjøre. Det som er felles, er nok en følelse av at pandemien har ført til stor usikkerhet og uforutsigbarhet.

Norske myndigheter har vist stor vilje til å støtte utsatte næringer gjennom krisen. Som langsiktig og ansvarlig eier, føler vi i Ferd et stort ansvar for å bidra til å sikre trygge arbeidsplasser og levedyktige bedrifter i og gjennom krisen.

Aldri har rollen som aktiv og langsiktig eier føltes mer meningsfylt enn i 2020. Vi har arbeidet tett med våre selskapers ledelser og styrer og sett hvordan mange har strukket seg svært langt for å ivareta ansatte og virksomhetene.

Jeg vil rette en stor takk til alle som har bidratt til fellesskapet og lagånden. Ansatte i porteføljeselskapene og i Ferd har ikke bare håndtert utfordringene på beste mulige måte, vi har også sammen klart å gripe de mulighetene som har oppstått.

Til tross for et turbulent år har investeringsaktiviteten i Ferd vært historisk høy, og vi har gjennom 2020 gjennomført betydelige investeringer både i eiendom, enkeltselskaper og i finansmarkedene i Norge og internasjonalt. Samtidig har vi lagt ned mye tid for å bistå alle selskapene vi er eier i. Det er gledelig å se at den underliggende fundamentale utviklingen i selskapene er god, og for fjerde året på rad øker det samlede driftsresultatet til våre selskaper. Ferds avkastning for 2020 er på hele 18%, en verdiøkning på over 6 milliarder kroner. Dette er den største verdiøkningen i konsernets historie.

Covid 19 er bare en av mange kriser vi i Ferd vil møte. Selv om vi har kjent på både nervøsitet og bekymring gjennom året som har gått, har vi fått bekreftet at systemverdien som er bygget i Ferd over tid, har gjort oss robuste for denne krisen og samtidig ytterligere styrket selskapet for fremtiden. Også for årene som kommer, vil vi prioritere aktivt og langsiktig eierskap i gode selskaper med dyktige styrer, ledere og ansatte – kombinert med diversifisering på tvers av bransjer og geografier. Vi vil fortsette å jobbe inn mot fremtidsrettede sektorer som sjømat, teknologi, helse og fornybar energi samt bruke vår posisjon som en av Nordens største eiermiljøer, til å bidra til mer bærekraftige forretningsmodeller.

Økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft har vært på agendaen i Ferd lenge, og det blir stadig viktigere både i investeringsbeslutninger og i vår eieragenda. Vi gjør nå vurderinger av klimapåvirkning som en integrert del av alle investeringsbeslutninger på lik linje med finansielle resultater og kontantstrøm, og vi evaluerer virksomhetenes adferd, arbeid, påvirkning og kultur relatert til sosiale og miljømessige forhold. Samtidig er vi åpne for å gjøre langsiktige investeringer for å løfte mindre gode selskaper til å bli bedre og på den måten bidra til å nå klimamål og økt bærekraft. Vi vil fortsette å utfordre oss selv, selskapene vi eier og våre samarbeidspartnere ytterligere i årene som kommer.

Vi er forberedt på at 2021 også kan få mange utfall, men med et solid år bak oss går vi inn i 2021 med styrke og betydelig investeringskapasitet. Uavhengig av hvilken retning pilene peker, vil vi være godt rustet til å kunne gripe gode muligheter som oppstår, og håndtere de utfordringene som måtte komme.

I Ferd ser vi alltid etter gode selskaper, eiendommer, fond og mennesker som kan bidra til vår visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor.

Morten Borge

Konsernsjef